ช่วงเวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:30 น.
เสาร์ 09:00 - 16:00 น.

ช่องทางการติดต่อ

info@weekend-tours.co.th
ID Line: @weekendtours

Bama3

ปาหม่า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบำบัด อายุยืนยาว

ปาหม่า (Bama) หรือ 巴马镇 เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงในมณฑลกว่างซี ว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งรวมประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวโดยเฉลี่ยประชากร 100,000 คน มีผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปมากกว่า 30 คน และสูงเกือบ 5 เท่าของประชากรโลก

องค์การอนามัยโลก ระบุว่ามี 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุขัยของมนุษย์ ปัจจัยที่สูงสุดถึง 60% คือวิถีชีวิตและความเคยชินในการใช้ชีวิต รองลงมา 17% คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ 15% คือกรรมพันธุ์ อีกเพียง 8% คือระดับสุขอนามัยและการแพทย์ ดังนั้นปัจจัยที่ทำให้ปาหม่าเป็นเมืองที่ผู้มีอายุยืนยาวได้แก่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ปาหม่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากหนานหนิงกว่า 300 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่าหมู่บ้านอายุวัฒนะ สมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน และเป็นจุดบรรจบระหว่างอากาศภาคพื้นสมุทรและที่ราบสูงทำให้อากาศในพื้นที่ของปาหม่ามีออกซิเจนที่มีประจุลบสูงมาก ซึ่งช่วยให้อากาศบริสุทธิ์และส่งผลดีต่อร่างกายให้มีความกระปรี้กระเปร่า เหมือนมีเครื่องฟอกอากาศติดตั้งไว้ในทุกพื้นที่ รวมถึงคลื่นพลังงานแม่เหล็กที่มีความเหมาะสมยังส่งผลดีต่อการนอนหลับและความดันเลือดอีกด้วย

นอกจากนี้ น้ำและดินยังอุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสภาพร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีความเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตและอาหารการกิน ทำให้ผู้คนในอำเภอปาหม่ามีชีวิตที่ยืนยาว สมกับสมญานาม “หมู่บ้านอายุวัฒนะ” ใครที่มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวยังอำเภอปาหม่าต้องได้สัมผัสกับผู้สูงอายุที่จะบอกเล่าเรื่องราวและเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีอายุยืนยาว ซึ่งต้องไม่พลาดแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้

หมู่บ้านอายุวัฒนะ (Bama Longevity Village)

การแสดงของชนเผ่าพื้นเมืองปาหม่า

ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ หรือ ถ้ำร้อยนก (Hundred Birds Cave)

พระราชวังคริสตัลปาหม่า (Crystal Palace of Bama)

Fenghuang Night 2

เฟิ่งหวง เมืองเทพนิยายโบราณกลางหุบเขา

เมืองโปราณเฟิ่งหวง (Fenghuang) เป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง แห่งมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขา มีแม่น้ำถั่วเจียงไหลผ่านทั้งสองฝั่ง เนื่องจาก ”เขาหนานหัว“ ทางทิศใต้ของเมืองมีลักษณะคล้ายกับหงส์หรือนกฟินิกส์ จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง “เฟิ่งหวง“ ที่แปลว่าหงส์ เมืองเฟิ่งหวงเป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก

Read More »
Bama3

ปาหม่า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบำบัด อายุยืนยาว

ปาหม่า (Bama) หรือ 巴马镇 เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงในมณฑลกว่างซี ว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งรวมประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวโดยเฉลี่ยประชากร 100,000 คน มีผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไปมากกว่า 30 คน และสูงเกือบ 5 เท่าของประชากรโลก

Read More »