Bama3

ปาหม่า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบำบัด อายุยืนยาว

ปาหม่า (Bama) หรือ 巴马镇 เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงในมณฑลกว่างซี ว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งรวมประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวโดยเฉลี่ยประชากร 100,000 คน มีผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไปมากกว่า 30 คน และสูงเกือบ 5 เท่าของประชากรโลก

ปาหม่า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบำบัด อายุยืนยาว Read More »