Fenghuang Night 2

เฟิ่งหวง เมืองเทพนิยายโบราณกลางหุบเขา

เมืองโปราณเฟิ่งหวง (Fenghuang) เป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง แห่งมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขา มีแม่น้ำถั่วเจียงไหลผ่านทั้งสองฝั่ง เนื่องจาก ”เขาหนานหัว“ ทางทิศใต้ของเมืองมีลักษณะคล้ายกับหงส์หรือนกฟินิกส์ จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง “เฟิ่งหวง“ ที่แปลว่าหงส์ เมืองเฟิ่งหวงเป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก

เฟิ่งหวง เมืองเทพนิยายโบราณกลางหุบเขา Read More »