ทัวร์ปักกิ่ง เมืองโบราณกู้เป่ยสุ่ยเจิ้น

Thai Airways Logo
ไฮไลท์ชมเมืองโบราณกู๋เป้ยสุ่ยเจิ้น หอฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนทดลองนั่ง Taxi ไร้คนขับ แวะร้าน POP MART 2 ร้าน
Untitled-13
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ระยะเวลาเดินทาง
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว

กำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ  กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน  เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิง เพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ สร้างตามสันเขาที่สูงชัน มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฝั่งของไหล่เขา และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการ กำแพงในส่วนของด่านซือหม่าไถมีความยาวทั้งหมด 4.6 ก.ม.

กู๋เป้ยสุ่ยเจิ้น เมืองริมน้ำกู้เป้ย  ตั้งอยู่ตำบลกู้เป่ยโข่วอำเภอมี่หยูนของกรุงปักกิ่ง เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเหมือนเป็นเมืองริมน้ำตอนใต้แม่น้ำแยงซี เช่น เมืองริมน้ำอู้เจิ้น  ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารเก่าๆ ตั้งอยู่ริมน้ำโดยมีบ้านพักที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิม อาคารแต่ละหลังมีการปลูกไม้เลื้อยตามฝาผนังด้านนอก แสดงให้เห็นภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตอนใต้แม่น้ำแยงซี ประกอบกับกำแพงเมืองจีนที่อยู่ด้านหลัง ยิ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก

หอบูชาเทียนถาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 500 ปี สร้างขึ้นเพื่อให้จักรพรรดิ หรือโอรสสวรรค์ติดต่ออ้อนวอนขอกับฟ้า ในยามที่บ้านเมืองต้องพบเจอกับ ภัยพิบัติ หมู่อาคารสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงหลงเหลืออย่างสมบูรณ์ถึงปัจจุบัน

รายละเอียดของทัวร์

เส้นทางทัวร์ที่น่าสนใจอื่นๆ

Untitled-1

ทัวร์วั้งเซียนกู่ หุบเขาเทวดา

หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ หมู่บ้านที่มีความเป็นมามากกว่าพันปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตอนปลาย ตั้งอยู่ที่เมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีลักษณะเป็นหุบเขาที่ทอดยาวไปตามแนวแม่น้ำซงจู๋ มีภูเขาหินปูนที่สลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร พิเศษ!! แจกกล่องสุ่มฟรี ท่านละ 1 กล่อง

ดูรายละเอียด »
Shanghai Wuxi 3

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน

เที่ยวเซี่ยงไฮ้เต็มอิ่ม ช้อปปิ้งสุดเพลิดเพลิน นั่งเรือชมทะเลสาบซีหู นมัสการพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ตลาดน้ำจูเจียเจี่ยว ถ่ายรูปหอไข่มุก หาดไว่ทาน ถนนหนานกิงลู่ พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว

ดูรายละเอียด »