ช่วงเวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:30 น.
เสาร์ 09:00 - 16:00 น.

ช่องทางการติดต่อ

info@weekend-tours.co.th
ID Line: @weekendtours

ทัวร์เฉิงตู ย่าติง

Thai Airways Logo
ซินตูเฉียวสวรรค์ของนักถ่ายภาพ สัมผัสความงามเหนือคำบรรยายในอุทยานย่าติง
Untitled-22
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ระยะเวลาเดินทาง
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานย่าติง ได้ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดน “ซัมบาลา” ซึ่งคำว่า “ซัมบาลา” นั้น ได้ถูกบันทึกไว้ในตำราทางพุทธศาสนา นิกายมหายาน ของชาวธิเบต บอกเล่าถึงเรื่องราวของดินแดนอันบริสุทธิ์ สงบ งดงาม สว่างด้วยปัญญาญาณ หากผู้ใดมีจิตผ่องใสไร้มลทิน จะได้พบกับดินแดนแห่งนั้น บ้างก็ว่าเป็นนครสุดขอบฟ้า ไกลเกินกว่าที่คนธรรมดาจะไปถึง หรือบางคนก็ว่า เป็นแค่เรื่องเล่าในเทพนิยายหาได้มีอยู่จริงไม่… อุทยานย่าติง ตั้งอยู่ในเขต เมืองเต้าเฉิง ( Daocheng ) เขตปกครองตนเองทิเบตกานซี Ganzi มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นดินแดนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,700 เมตร และมีจุดที่สูงที่สุดถึง 6,000 เมตร หรือ เทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ 1,300 ชั้น เหมือนเอาตึกเซี่ยงไฮทาวเวอร์ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก มาเรียงต่อกัน 9 แท่ง เรียกได้ว่าสูงเสียดฟ้าเลยทีเดียว

สู่หลี่ถัง ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาสของสองข้างทางที่สวยงาม ระหว่างเส้นทาง ข้ามภูเขา 3 ลูก คือ ภูเขาเจี่ยนจือวานซาน ภูเขาข่าจือลาซาน และเทือกเขาไห่จือซานยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขาชื่อทู่เอ่อซาน (ภูเขากระต่าย) หุบเขาบริเวณนี้มีความสวยงามและแปลกตา มีทุ่งหินกว้างสุดตา มีลำธารไหลแซมทุ่งหินคล้ายกับว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลหรือจมอยู่ในน้ำมาก่อน วัฒนธรรมของชาวเมืองเป็นแบบชาวทิเบตเมืองหลี่ถังเป็นเมืองระหว่างทางจากหย่าเจียงไปเมืองเต้าเฉิงและย่าติง นักท่องเที่ยวไม่นิยมมาพักที่เมืองนี้เพราะหลี่ถังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก เมืองหลี่ถังเป็นเมืองที่เสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียน เป็นเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่าทิเบต เป็นดินแดนเรียกได้ว่าลึกลับที่สุดที่อยู่ในความสูงระดับ 4,000-6,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ป่าหินหมึกดำ (MOSHI PARK SCENIC AREA) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 4A ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาที่เป็นที่นิยมซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของกษัตริย์เกซาร์และหนึ่งในแปดเหมยใน Daofu สิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของโลกซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ป่าหินที่ราบสูงของจีนซึ่งรวมการท่องเที่ยวประสบการณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมูลค่าทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมเป็นจุดชมวิวที่หลากหลายซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “ความงามที่แปดของถนนภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดในประเทศจีน

รายละเอียดของทัวร์

เส้นทางทัวร์ที่น่าสนใจอื่นๆ