ช่วงเวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:30 น.
เสาร์ 09:00 - 16:00 น.

ช่องทางการติดต่อ

info@weekend-tours.co.th
ID Line: @weekendtours

ทัวร์ซัวเถา หย่งติ้ง แต้จิ๋ว

China Southrn Logo
มรดกบ้านดินฮากกา นมัสการเจ้าแม่พันมือวัดไคหยวน นมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว ไต่ฮงกง ไฮตังม่า
Hakka Shantou Website
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ระยะเวลาเดินทาง
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว

วัดไคหยวน  ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณของเมืองแต้จิ๋ว ให้ท่านได้นมัสการพระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้ผ่านชม สะพานโบราณเซียงจื่อ (สะพานวัวคู่) สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ไปทำธุรกิจที่ฮ่องกงแล้วร่ำรวยขึ้นมาจึงกลับมาบรูณะซ่อมแซมให้อย่างสวยงาม 

นมัสการเจ้าแม่ทับทิม (ไฮตังม่า) เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคนเชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก

นมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความสวยงาใหญ่โต

รายละเอียดของทัวร์

เส้นทางทัวร์ที่น่าสนใจอื่นๆ

Guangzhou 1

ทัวร์กวางเจา เชลส์ชวนชิม ภัตตาคาร 5 ดาว

เชลล์ชวนชิม อาหารเลิศรส ณ ภัตตาคารระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ! ติ่มซำ เป็ดปักกิ่ง ห่านย่างและบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชมหอระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น ตระกูลเฉิน สวนเป่าหม้อ จตุรัสฮวาเฉิง เจ้าแม่กวนอิม เกาะซาเมี่ยน บ้านตระกูลเฉิน

ดูรายละเอียด »