ทัวร์ทิเบต ลาซา หลินจือ นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

Thai Airways Logo
ทิเบต ลาซา หลินจือ นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก มีบินภายใน 2 เที่ยว
Tibet Lhasa 1
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ระยะเวลาเดินทาง
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว

ขึ้นรถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลก (เมืองจีน) สู่เมืองซีหนิง ขบวนที่ Z918 พักผ่อนบนรถไฟ (พักตู้นอน ห้องละ 4 คน 4 เตียง ไม่มีห้องพักเดี่ยว) บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป (ตารางเวลาเดินรถไฟ อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สำรวจขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่มีลักษณะพิเศษ  คือ ปรับอุณหภูมิและความกดอากาศ เริ่มเปิดบริการเมื่อ 1กรกฎาคม 2006 ผ่านเส้นทางอันงดงาม ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพภูเขา หิมะสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้ากว้าง ที่มีฝูง แพะ แกะ จามรี เล็มหญ้าอยู่เป็นระยะ ๆท่านจะได้สัมผัสกับท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดอ่อนๆระทบกับภูเขาหิมะ

ทะเลสาบชิงไห่ เป็น 5 ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่ 4,583 ตร.กม. มีระยะทางห่างจากเมืองซีหนิง 150 กิโลเมตร  สหประชาชาติจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก มีจุดเด่นคือ มีน้ำไหลเข้าอย่างเดียว โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,500 ตารางกิโลเมตรอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,196 เมตร มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 106 กิโลเมตร และมีความกว้างจากใต้ถึงเหนือ 63 กิโลเมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 19 และลึกที่สุด 39 เมตร โดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศทาง น้ำในทะเลสาบจะใสเป็นสีฟ้า และสีซัฟฟลายสามารถมองลึกลงไปได้ถึง 8-9 เมตร ทิวทัศน์โดยรอบเป็นทุ่งหญ้า ฉากหลังเป็นภูเขาทะมึนตัดกับท้องฟ้าสีสดใสไร้มลภาวะ ส่งเสริมให้ทะเลสาบ สวยงาม โดดเด่น ทะเลสาบชิงไห่เป็นเส้นทางสำคัญของเส้นทางสายไหม บนเกาะต่างๆในทะเลสาบเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด และเป็นแหล่งดูนกและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ ในขณะนี้การเดินเล่นและขี่จักรยานรอบทะเลสาบชิงไห่ได้กลายเป็นแหล่งดึงดูดคนทั่วไปในนามของ “นามบัตรเขียว”

พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสตศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือกษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen  Gampo) แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5  ประมาณปี พ.ศ. 2188-2236 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว  พระราชวังโปตาลา  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว สีแดง และส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไลลามะองค์ที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13)

รายละเอียดของทัวร์

เส้นทางทัวร์ที่น่าสนใจอื่นๆ

Taiyuan Wutaishan 1

ทัวร์ไท่หยวน 3 มรดกโลก และพุทธคีรีเขาอู่ไถซาน (ไม่เข้าร้าน)

3 มรดกโลก บินตรงไท่หยวน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พุทธคีรีเขาอู่ไถซาน ถ้ำมรดกโลกพระแกะสลักต้าถง หยุนกังสือคู พิสูจน์ตำนานอารามลอยฟ้าเสวียนคงซื่อ เมืองโบราณผิงเหยาอันยิ่งใหญ่ บ้านเศรษฐีตระกูลเฉียว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ดูรายละเอียด »
Silk Road 1

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี อี๋หมิง คานาสือ ปู้เอ๋อจิ้น

เจาะลึกเส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี อี๋หนิง คานาสือ ดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ สัมผัสธรรมชาติที่มากกว่าธรรมชาติตลอดทั้งทริป ดื่มด่ำกับความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและปราศจากมลภาวะของมณฑลซินเจียง หรือเทียบเท่ากับไอซ์แลนด์แห่งเอเชีย ซึ่งถือเป็นสุดยอดเส้นทางที่นับว่าสวยที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้

ดูรายละเอียด »