ช่วงเวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:30 น.
เสาร์ 09:00 - 16:00 น.

ช่องทางการติดต่อ

info@weekend-tours.co.th
ID Line: @weekendtours

ทัวร์ซีอาน หัวซาน

Shenzhen Airlines Logo
ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปีอวิ๋นซิวซาน ไม่เข้าร้านช้อป!!!
Untitled-8
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ระยะเวลาเดินทาง
สายการบิน
ราคาเริ่มต้น

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานหวินซิวซาน กลุ่มถ้ำน้ำแข็งอวิ๋นชิวซาน จุดชมวิวอวิ๋นชิวซาน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A หนึ่งในแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเกษตรกรรม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของจีน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านต้าเหอ ตำบลกวนหวังเมี่ยว อำเภอเซียงหนิง มณฑลซานซี ทางด้านตอนเหนือของจีน กลุ่มถ้ำน้ำแข็งในจุดชมวิวภูเขาหยุนชิวก่อตัวขึ้นในช่วงน้ำแข็งที่สี่เมื่อกว่า 3 ล้านปีก่อน เป็นหนึ่งในสามสิ่งมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำแข็งที่สำคัญของโลก กลุ่มถ้ำน้ำแข็งทั้งหมดประกอบด้วยโพรงถ้ำ 11 ช่อง และอุณหภูมิต่ำกว่าลบสิบองศาตลอดทั้งปี ฤดูกาลทั้งสี่ในถ้ำนั้นงดงามมาก และทิวทัศน์ของผลึกน้ำแข็งที่ใสราวคริสตัล หลังจากนั้นนำท่านชมถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตั้งอยู่ในหมู่บ้านชุนจิ่งวา มณฑลซานซี เป็นเส้นทางท่องเที่ยวพิเศษ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,300 เมตร ถ้ำแห่งนี้ก่อตัวขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็ง Cenozonic Quaternary เมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน จึงเรียกว่าถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี

สุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน   นำท่านเดินทางชมความยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987  คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์ จิ๋นซี  ซึ่งถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กำหนดให้เป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลก ตั้งอยู่ที่ตำบล  หลินถง บริเวณเชิงเขาหลี  ซาน ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปี

จัตุรัสหอระฆังแห่งซีอาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 ในช่วงต้นราชวงศ์หมิงเป็น  สัญลักษณ์ของเมืองซีอานและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศจีน หอระฆังยังมีระฆังหล่อสำริดขนาดใหญ่จากราชวงศ์ถัง ฐานหอคอยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและครอบคลุมพื้นที่ 1,377 ตารางเมตร (14,820 ตารางฟุต) หอคอยเป็นโครงสร้างอิฐและไม้และสูงเกือบ 40 เมตร (130 ฟุต) ตั้งอยู่ในใจกลางของซีอานที่จุดตัดของถนน 4 เส้น ของทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก, ทิศใต้ และทิศเหนือ เป็นหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์มากที่สุดในบรรดาหอระฆังหลายแห่งที่หลงเหลือมาจากยุคจีนโบราณ

รายละเอียดของทัวร์

เส้นทางทัวร์ที่น่าสนใจอื่นๆ